نشتی در شیرآلات صنعتی

نشتی در شیرهای صنعتی می‌تواند یک نگرانی مهم باشد زیرا می‌تواند منجر به خطرات ایمنی، مسائل زیست محیطی و از دست دادن کارایی در فرآیندهای صنعتی شود. چندین نوع نشتی وجود دارد که می‌تواند در شیرآلات صنعتی رخ دهد و هر کدام ممکن است دلایل خاصی داشته باشند.

انواع نشتی در شیرآلات صنعتی

برخی از انواع رایج نشتی در شیرآلات صنعتی و علل احتمالی آن به شرح زیر است:

۱- نشتی خارجی

نشتی خارجی به نشت‌هایی گفته می‌شود که در خارج از بدنه شیر رخ می‌دهد. این نوع نشت می‌تواند خطرناک باشد و می‌تواند منجر به آلودگی محیط زیست یا خطرات ایمنی شود.

نشت خارجی در شیرآلات صنعتی

دلایل احتمالی نشت خارجی

• بدنه یا فلنج‌های سوپاپ آسیب دیده: ترک، خوردگی یا آسیب مکانیکی به بدنه یا فلنج‌های شیر می‌تواند باعث نشتی خارجی شود.
• نصب نادرست: قرار دادن نادرست واشر یا سفت نشدن کافی پیچ‌های فلنج می‌تواند منجر به نشتی شود.
• مواد آب‌بندی ضعیف: واشرها یا حلقه‌های اورینگ مورد استفاده برای آب‌بندی ممکن است به مرور زمان تخریب شوند یا با سیال مورد استفاده ناسازگار باشند.

۲- نشتی داخلی

نشتی داخلی در داخل شیر رخ می‌دهد، به این معنی که سیال یا گاز از مسیر مورد نظر جریان نمی‌یابد.

دلایل احتمالی نشت داخلی

• قطعات آب‌بندی فرسوده یا آسیب دیده: نشیمنگاه‌های سوپاپ، حلقه‌های O و غدد بسته‌بندی می‌توانند به مرور زمان فرسوده شوند و منجر به نشتی داخلی شوند.
• نیروی بسته شدن ناکافی: اگر محرک یا دستگیره شیر نتواند نیروی بسته شدن کافی را ایجاد کند، ممکن است به درستی آب‌بندی نشود و در نتیجه نشت داخلی ایجاد شود.
• آلاینده‌های موجود در سیال: ذرات یا زباله‌های موجود در سیال می‌توانند باعث آسیب به سطوح آب‌بندی شوند و منجر به نشت داخلی شوند.
• طراحی یا اندازه نادرست شیر: استفاده از شیری با طراحی یا اندازه اشتباه برای یک کاربرد خاص می‌تواند باعث نشتی داخلی شود.

۳- نشتی نشیمنگاه

نشتی نشیمنگاه به نشتی اطلاق می‌شود که بین قسمت بسته شدن شیر مانند دیسک یا توپ و نشیمنگاه آن رخ می‌دهد.

نشت نشیمنگاه در شیرآلات صنعتی

دلایل احتمالی نشت نشیمنگاه

• زباله یا اجسام خارجی روی سطح نشیمنگاه: حتی ذرات کوچک می‌توانند از نشستن مناسب جلوگیری کنند و باعث نشت نشیمنگاه شوند.
• سطح نشیمنگاه که به درستی ماشین کاری نشده یا آسیب دیده است: بی‌نظمی یا آسیب روی سطح نشیمنگاه می‌تواند منجر به نشتی شود.
• نیروی نشیمن ناکافی: اگر محرک یا مکانیزم سوپاپ نتواند نیروی کافی برای ایجاد آب‌بندی محکم اعمال کند، ممکن است نشت نشیمنگاه رخ دهد.

۴- نشت ساقه

نشتی ساقه در اطراف ساقه دریچه رخ می‌دهد که از طریق غده بسته‌بندی گسترش می‌یابد.

نشت ساقه در شیرآلات صنعتی

دلایل احتمالی نشت ساقه

• بسته‌بندی ساقه فرسوده یا آسیب دیده: مواد بسته‌بندی اطراف ساقه می‌تواند به مرور زمان خراب شود و منجر به نشت ساقه شود.
• سفت شدن بیش از حد غده بسته بندی: فشرده شدن بیش از حد روی بسته‌بندی می‌تواند باعث تغییر شکل و از دست دادن کارایی آن و در نتیجه نشتی شود.
• خوردگی یا آسیب به ساقه: خوردگی یا آسیب مکانیکی به ساقه می‌تواند یکپارچگی آن را به خطر بیندازد و منجر به نشتی شود.

برای جلوگیری از نشتی و اطمینان از عملکرد ایمن و کارآمد، بازرسی و نگهداری منظم شیرهای صنعتی ضروری است. نصب صحیح، استفاده از مواد مناسب و رعایت برنامه‌های نگهداری می‌تواند به میزان قابل توجهی از وقوع نشتی در شیرآلات صنعتی بکاهد.